مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

آدرس : خیابان قصردشت – نبش قم آباد – مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
جهت اطلاع از دوره های ارتقا پایه به کانال مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز بپیوندید
shirazutc_nezam@
 تلفن تماس
09178007124
36293825

36293825

استادشروعپایانظرفیتثبت نام
مهندس حمزوی 1397/6/1 1397/6/2 35