تاسیسات گرمایی سرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع
آدرس : خیابان قصردشت – نبش قم آباد – مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
جهت اطلاع از دوره های ارتقا پایه به کانال مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز بپیوندید
tc_nezam@
 تلفن تماس
09178007124

هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است