تاسیسات گرمایی سرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع

آدرس : خیابان قصردشت – نبش قم آباد – مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
جهت اطلاع از دوره های ارتقا پایه به کانال مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز بپیوندید
tc_nezam@
 تلفن تماس
09178007124
36293825

ردیف

تاریخ برگزاری

ساعت کلاس

1

09/09/96

12-8

19-15

2

10/09/96

12-8

19-15


استادشروعپایانظرفیتثبت نام
مهندس خسرو خشنودی 40