آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان
آدرس : خیابان قصردشت – نبش قم آباد – مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
جهت اطلاع از دوره های ارتقا پایه به کانال مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز بپیوندید
shirazutc_nezam@
 تلفن تماس
۰۹۱۷۸۰۰۷۱۲۴ 
۳۶۱۳۲۱۴۳

قابل توجه مهندسین محترم دوره جوشکاری
دوره مذکور در تاریخ های یادشده کنسل و تاریخ جدید متعاقبا اعلام می گردد
هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است