نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

عنوان دوره / سمینار نام مدرس رشته پایه تاریخ شروع  تاریخ پایان  تاریخ آزمون مدت  دوره(ساعت) مکان برگزاری دوره و آزمون روز برگزاری دوره تاریخ برگزاری دوره ساعت برگزاری دوره
نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری مهندس شهرام زارع/ مهندس سیدعلی عبداله زاده عمران/معماری اجرا2به3/1به2 97/06/14 97/06/16 97/06/26 24 خیابان قصردشت-نبش قم آباد چهارشنبه 97/06/14 8-12
چهارشنبه 97/06/14 15-19
پنج شنبه 97/06/15 8-12
ساعت 10 صبح پنج شنبه 97/06/15 15-19
جمعه 97/06/16 8-12
جمعه 97/06/16 13-17

استادشروعپایانظرفیتثبت نام
مهندس عبداله زاده-مهندس زارع 1397/6/14 1397/6/16 35