نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

آدرس : خیابان قصردشت – نبش قم آباد – مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
جهت اطلاع از دوره های ارتقا پایه به کانال مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز بپیوندید
suostc_nezam@
 تلفن تماس
09178007124
36293825

استادشروعپایانظرفیتثبت نام
مهندس عبداله زاده-مهندس زارع 1396/8/24 1396/8/26 40