تاسیسات بهداشتی

آدرس : خیابان قصردشت – نبش قم آباد – مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
جهت اطلاع از دوره های ارتقا پایه به کانال مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز بپیوندید
shirazutc_nezam@
 تلفن تماس
09178007124
36293825

تاریخ آزمون 12 دی ماه ساعت 12 ظهر
مکان آزمون ساختمان شماره 2 نظام مهندسی ساختمان - سالن قوام الدین شیرازی

هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است