اصول حرفه ای خدمات مهندسی مدیریت ایمنی و کیفیت ساخت

مکان
خیابان قصردشت - نبش قم آباد
مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
9175124120
36293825
@shirazutc_nezam

عنوان دوره / سمینار نام مدرس رشته پایه تاریخ شروع  تاریخ پایان  تاریخ آزمون مدت  دوره(ساعت) مکان برگزاری دوره و آزمون روز برگزاری دوره تاریخ برگزاری دوره ساعت برگزاری دوره
اصول حرفه ای ، خدمات مهندسی ، مدیریت ، ایمنی و کیفیت ساخت  مهندی مسعود صفا عمران نظارت3به2 97/04/14 97/04/15 97/04/26 16 خیابان قصردشت-نبش قم آباد پنج شنبه 97/04/14 8-12
پنج شنبه 97/04/14 15-19
ساعت 10 صبح جمعه 97/04/15 8-12
جمعه 97/04/15 13-17
استادشروعپایانظرفیتثبت نام
مهندس صفا 1397/4/14 1397/4/15 35