پدافند غیر عامل

آدرس : خیابان قصردشت – نبش قم آباد – مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
جهت اطلاع از دوره های ارتقا پایه به کانال مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز بپیوندید
tc_nezam@
 تلفن تماس
09178007124
36293825

ردیف

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

ساعت کلاس

1

پدافند غیر عامل

96/08/10

12-9

19-16

2

96/08/11

12-9

19-16

3

96/08/12

12-9

19-16

4

96/08/17

12-9

19-16

هنوز ترمی برای این دوره مشخص نگردیده است