پدافند غیر عامل

تاریخ ارسال :26/01/95

دوره آموزشی پدافند غیرعامل        

رشته عمران ( محاسبه 3به2 )

مدت دوره : 24 ساعت

مبلغ شهریه : 1.310.000(ريال)

مدرس دوره : جناب آقای دکترحسین رهنما

مجری آموزش : مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

آدرس : خیابان قصر دشت داخل کوچه 74 سمت راست درب سوم

زمان و مکان برگزاری :

مکان

ساعت

تاریخ

روز

ردیف

مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

20-16

22/02/95

چهار شنبه

1

مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

20-16

23/02/95

پنجشنبه

2

مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

20-16

29/02/95

چهار شنبه

3

مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

20-16

30/02/95

پنجشنبه

4

زمان و مکان برگزاری آزمون : پنجشنبه13/03/95-ساعت         شیراز- ساختمان شماره 2 نظام مهندسی فارس ( سالن قوام الدین شیرازی) برگزار می گردد.

استادشروعپایانظرفیتثبت نام
دکتر رهنما 1396/7/26 1396/8/5 40