بکارگیری استانداردها مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری

آدرس : خیابان قصردشت – نبش قم آباد – مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
جهت اطلاع از دوره های ارتقا پایه به کانال مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز بپیوندید
shirazutc_nezam
تلفن تماس
09178007124
36293825

استادشروعپایانظرفیتثبت نام
مهندس حمزوی 1397/5/25 1397/5/26 35