بکارگیری استانداردها مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری


آدرس : خیابان قصردشت – نبش قم آباد – مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
جهت اطلاع از دوره های ارتقا پایه به کانال مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز بپیوندید
@suostc_nezam
 تلفن تماس
09178007124
36293825

استادشروعپایانظرفیتثبت نام
مهندس جمشیدی 1396/8/10 1396/8/12 40