ارتباط با ما

آدرس : شیراز – خیابان قصرالدشت – نبش خیابان قم آباد

شماره تلفن مرکز : 36293411(071) – 36293826(071) - 36293825(071) فاکس : 36293246(071)

مدیر آموزش دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی :خانم دکتر وکیلی نژاد

کارشناس آموزش دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی ساختمان : 09175124120

کارشناس آموزش دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی ساختمان : 09175124130

کارشناس آموزش دوره های آزاد و تخصصی و دوره های مربوط به سازمانها و ارگان ها(شهرداری-اداره برق- پتروشیمی و...)  : 09175124130-09332238625

جهت ثبت نام دوره های عمومی آزاد و تخصصی : 09332238625 -09175124130

کانال مرکز آموزش های آزاد و تخصصی : ShirazUTC@

آدرس سایت:suostc.shirazu.ac.ir 

suostc@shirazu.ac.ir ایمیل مرکز: