تمدید زمان آزمون پایان ترم دوره های زبان-پاییز 95

زبان آموزان محترم
بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت آزمون پایان ترم پاییز 95 تا پایان روز 95/9/1 تمدید گردید
لازم به ذکر است زمان مذکور به هیچ عنوان تمدید نمی گردد
با آرزوی موفقیت
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دانشگاه شیراز
تاریخ درج :  1395/8/26

تعداد بازدیدها : 1116