زمانبندی امتحانات پایان ترم زبان - زمستان 95

با سلام

بدینوسیله زمانبندی امتحانات پایان ترم دوره های زبان زمستان 95 و همچنین ثبت نام در دوره های بهار 96 خدمتتان ارائه می گردد:

 

پایان کلیه سطوح ترم زمستان 95  :    یکشنبه 10/11/95

تاریخ امتحان فاینال کلیه سطوح :   16/11/95   لغایت  20/11/95

تاریخ ثبت نام ترم بهار 96 :     6/12/95  لغایت 20/12/95

شروع کلاسهای دوره بهار96 : فروردین ماه 96

 

پیروز و سربلند باشید

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دانشگاه شیراز

 

تاریخ درج :  1395/10/28

تعداد بازدیدها : 1296