تمدید زمان آزمون پایان ترم دوره های زبان-زمستان 95

زبان آموزان محترم
بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت آزمون پایان ترم زمستان 95 تا پایان روز 95/11/22 تمدید گردید
لازم به ذکر است زمان مذکور به هیچ عنوان تمدید نمی گردد
با آرزوی موفقیت
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دانشگاه شیراز
تاریخ درج :  1395/11/19

تعداد بازدیدها : 1257