زمانبندی امتحانات پایان ترم زبان - تابستان 96

با سلام

بدینوسیله زمانبندی امتحانات پایان ترم دوره های زبان تابستان 96 خدمتتان ارائه می گردد:

تاریخ امتحان فاینال کلیه سطوح :   96/06/23   لغایت  96/07/18

 

پیروز و سربلند باشید

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دانشگاه شیراز

تاریخ درج :  1396/6/21

تعداد بازدیدها : 614