قابل توجه زبان آموزان دوره های مجازی Top Notch

ثبت نام ترم بهار
لطفا جهت شرکت در ترم بهار در سطح پذیرفته شده پیش ثبت نام را انجام دهید ،در صورت به حد نصاب رسیدن تبت نام نهایی فعال می گردد.
 
شروع پیش ثبت نام: 1397/02/17           پایان پیش ثبت نام:  1397/02/21
       شروع ثبت نام:       1397/02/22          پایان ثبت نام:         1397/02/26 
شروع کلاس ها:     1397/02/29
 
شماره تماس:  09390413666

 
تاریخ درج :  1397/2/17

تعداد بازدیدها : 1414